FEAR OF GOD ESSENTIALS SWEATSHIRT - BLACK

2,600,000 ₫
{{ item.sizes.name }}

Chi tiết sản phẩm

Số đo :

XXS - Dài tay : 54      Ngang vai:   58   : Ngang ngực :   57      Dài áo:        61
XS - Dài tay :  57    Ngang vai: 61     : Ngang ngực :  60       Dài áo:  61      
S - Dài tay :  57    Ngang vai:   64   : Ngang ngực :  61       Dài áo:        63
M - Dài tay :   58   Ngang vai:  65    : Ngang ngực :  66        Dài áo:        65
L - Dài tay :   59   Ngang vai:  69     : Ngang ngực :  67        Dài áo:        66
XL - Dài tay :  61    Ngang vai: 73     : Ngang ngực : 70        Dài áo:   69     
XXL - Dài tay :  62    Ngang vai: 73     : Ngang ngực : 73         Dài áo:    71